BABYTALENT

Noord-Holland, Locatie Hoorn

Babygebaren

Je kunt met het aanleren van gebarentaal beginnen als je kindje minimaal 6 maanden oud is. Een cursus duurt 2 of 3 avonden. Waarbij je naast veel gebaren ook leert hoe je de gebaren op je juiste manier aan je kindje aan kunt bieden.

Ook voor kinderen met een spraak/taalachterstand kan het nog zeer de moeite waard zijn de cursus te volgen, hiervoor is geen minimum of maximum leeftijd. Wel kan ik het aanraden om hiervoor een privécursus te boeken, zodat het aanbod op jullie specifieke situatie afgestemd kan worden.

Babygebaren is het ondersteunen van de gesproken taal door middel van gebaren. Babygebaren Nederland onderscheidt zich door alleen gebaren te gebruiken uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Het Babygebaren-concept bestaat al ruim 20 jaar in de Verenigde Staten en wordt sinds een aantal jaren ook in ons omringende landen als Duitsland, Engeland en België gebruikt.  Ouders, kinderdagverblijven en jeugdgezondheidszorginstellingen werken met Babygebaren omdat de voordelen ervan keer op keer in verschillende situaties en bij veel doelgroepen bevestigd worden.
Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door je kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Je kunt al met je kind communiceren voordat het fysiek in staat is om te praten! Tussen zes en negen maanden zijn de hersenfuncties zodanig ontwikkeld dat het kind zich meer bewust wordt van zijn directe omgeving en het de aandacht beter kan sturen en steeds langer kan vasthouden. Het kind kan associëren: het verbindt de woorden die het hoort aan de voorwerpen die het ziet en de handelingen die het meemaakt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht en een eendje dat in de vijver zwemt. Het weet wat er gaat gebeuren als je vraagt of het wil eten of gaat slapen. Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Babygebaren geef je het een manier om dit uit zichzelf te doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen. En omdat je kind met gebaren zelf een gesprek met jou kan starten, krijg je meer inzicht in de belevingswereld en de belangstelling.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.

In de visie van Babygebaren Nederland staan communicatie en het gebruiken van gebaren centraal. We willen iedereen – jong, oud, professional, familie – op de voordelen, mogelijkheden, veelzijdigheid en het plezier van het gebruiken van gebaren in communicatie attenderen.

Er zijn verschillende redenen om Babygebaren te gebruiken in de communicatie met je kind. Onderzoek heeft aangetoond dat een baby op jonge leeftijd veel meer kan begrijpen en ‘vertellen’ dan voorheen werd gedacht. Vanaf zes maanden oud kunnen baby’s betekenisvolle gebaren maken en daarmee aan ouders en verzorgers hun behoeften duidelijk maken. Dit is veel eerder dan dat het spraakorgaan van een kind voldoende ontwikkeld is voor verbale communicatie. De meeste kinderen beginnen tussen 12 en 18 maanden met spreken. De periode tussen het moment dat een kind taal kan begrijpen en het moment waarop het woorden kan spreken kan met babygebaren goed worden overbrugd.

Het toepassen van babygebaren heeft daarom onder andere de volgende voordelen:

*  Minder frustratie en verdriet omdat je kind zelf kan aangeven wat er aan de hand is of wat het graag wil.

*  Je kind kan uit zichzelf vertellen wat het ziet waardoor je meer inzicht krijgt in de interesses van je kind.

*  Met Babygebaren overbrug je de periode van taal begrijpen naar kunnen praten.

*  Het taalverwervingsproces wordt veel eerder actief gestimuleerd waardoor je kind op jongere leeftijd begrijpt dat tekens (woorden of gebaren) staan voor voorwerpen, personen en handelingen. Bovendien leert je kind dat eenzelfde begrip in verschillende situaties een andere betekenis kan hebben. Zo is een ‘auto’ om in te rijden met papa en mama, maar ook om mee te spelen en kan die ook getekend zijn op een plaatje in een boek.

*  Met Babygebaren kan je kind het initiatief nemen om een gesprek te starten.

*  Wanneer een kind begint met praten, lijken veel woorden op elkaar. Met gebaren krijg je als ouder en verzorger een ‘ondertiteling’ van het gebrabbel waardoor misverstanden voorkomen worden en je direct weet waar het kind over praat.

*  Bij meertaligheid vormt gebaren een brug tussen de talen en kun je als ouder of verzorger het anderstalige gebrabbel van je kind makkelijker begrijpen.

*  Jij en je kind kunnen met andere gebarentaalgebruikers communiceren.

*  Omdat je elkaar aankijkt als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht tijdens interacties en is veelvuldig herhalen van je boodschap niet nodig.

*  Met Babygebaren kun je met èn zonder geluid met je kind communiceren, ook over grote afstanden heen of door het raam naar buiten begrijpt het wat je bedoelt.

*  Omdat je met Babygebaren eerder snapt wat er in je kind omgaat en daarop in kan spelen, voelt het zich begrepen en hoeft het niet boos of verdrietig te worden.

*  Minder frustratie bij jou als ouder of verzorger omdat je niet hoeft in te vullen wat je kind zou kunnen bedoelen, maar dankzij Babygebaren precies weet wat je kind zegt.

*  ‘Plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met Babygebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen je kind zegt.

Meer informatie op www.babygebaren.nl

Babygebaren_Logo_DEF

www.babytalent.nl is partner van Babygebaren Nederland en lid van de Babygebaren Nederland groep.

© 2016 by Babytalent / Dunstan babytaal | Designed by Projectdirect